معنی و ترجمه کلمه از خود بیخود شدن به انگلیسی از خود بیخود شدن یعنی چه

از خود بیخود شدن

flip
ravish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها