معنی و ترجمه کلمه از خود بیخود شده به انگلیسی از خود بیخود شده یعنی چه

از خود بیخود شده

intoxicated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها