معنی و ترجمه کلمه از خود گذشته به انگلیسی از خود گذشته یعنی چه

از خود گذشته

self devoted
self giving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها