معنی و ترجمه کلمه از خون به وجود آمده به انگلیسی از خون به وجود آمده یعنی چه

از خون به وجود آمده

hematogenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها