معنی و ترجمه کلمه از درازى به انگلیسی از درازى یعنی چه

از درازى

endlong


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها