معنی و ترجمه کلمه از دست دادن رنگ به انگلیسی از دست دادن رنگ یعنی چه

از دست دادن رنگ

etiolation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها