معنی و ترجمه کلمه از دست دادن رنگ به انگلیسی از دست دادن رنگ یعنی چه

از دست دادن رنگ

etiolation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها