معنی و ترجمه کلمه از دست دادن یکى دو پیاده در برابر تحصیل امتیازاتى به انگلیسی از دست دادن یکى دو پیاده در برابر تحصیل امتیازاتى یعنی چه

از دست دادن یکى دو پیاده در برابر تحصیل امتیازاتى

gambit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها