معنی و ترجمه کلمه از دین برگشتن به انگلیسی از دین برگشتن یعنی چه

از دین برگشتن

apostatize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها