معنی و ترجمه کلمه از دیگرى گرفتن به انگلیسی از دیگرى گرفتن یعنی چه

از دیگرى گرفتن

inherit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها