معنی و ترجمه کلمه از راه دور تلفن کردن به انگلیسی از راه دور تلفن کردن یعنی چه

از راه دور تلفن کردن

long distance

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها