معنی و ترجمه کلمه از روح پلید رها کردن یا خالى کردن به انگلیسی از روح پلید رها کردن یا خالى کردن یعنی چه

از روح پلید رها کردن یا خالى کردن

exorcize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها