معنی و ترجمه کلمه از روى تعجب فریاد زدن به انگلیسی از روى تعجب فریاد زدن یعنی چه

از روى تعجب فریاد زدن

exclaim


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها