معنی و ترجمه کلمه از روى خشم به انگلیسی از روى خشم یعنی چه

از روى خشم

angrily

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها