معنی و ترجمه کلمه از روى دودلى به انگلیسی از روى دودلى یعنی چه

از روى دودلى

half hearted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها