معنی و ترجمه کلمه از روى عقل و منطق به انگلیسی از روى عقل و منطق یعنی چه

از روى عقل و منطق

well advised

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها