معنی و ترجمه کلمه از روى عقل و منطق به انگلیسی از روى عقل و منطق یعنی چه

از روى عقل و منطق

well advised

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها