معنی و ترجمه کلمه از زنجیر و بندرها کردن به انگلیسی از زنجیر و بندرها کردن یعنی چه

از زنجیر و بندرها کردن

unchain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها