معنی و ترجمه کلمه از زیر مسئولیت فرار کردن به انگلیسی از زیر مسئولیت فرار کردن یعنی چه

از زیر مسئولیت فرار کردن

skulk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها