معنی و ترجمه کلمه از زیر چیزى را بلند کردن به انگلیسی از زیر چیزى را بلند کردن یعنی چه

از زیر چیزى را بلند کردن

upheave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها