معنی و ترجمه کلمه از ساحل عازم شدن به انگلیسی از ساحل عازم شدن یعنی چه

از ساحل عازم شدن

put out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها