معنی و ترجمه کلمه از سرباز کردن به انگلیسی از سرباز کردن یعنی چه

از سرباز کردن

evade
put off
put over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها