معنی و ترجمه کلمه از سرما لرزیدن به انگلیسی از سرما لرزیدن یعنی چه

از سرما لرزیدن

chitter
shiver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها