معنی و ترجمه کلمه از سطح خارج بداخل نفوذ کردن به انگلیسی از سطح خارج بداخل نفوذ کردن یعنی چه

از سطح خارج بداخل نفوذ کردن

retrocede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها