معنی و ترجمه کلمه از شر چیزى راحت شدن به انگلیسی از شر چیزى راحت شدن یعنی چه

از شر چیزى راحت شدن

jettison


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها