معنی و ترجمه کلمه از شر چیزى راحت شدن به انگلیسی از شر چیزى راحت شدن یعنی چه

از شر چیزى راحت شدن

jettison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها