معنی و ترجمه کلمه از صورت افسانه بیرون آوردن به انگلیسی از صورت افسانه بیرون آوردن یعنی چه

از صورت افسانه بیرون آوردن

demythologize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها