معنی و ترجمه کلمه از عهده برآمدن به انگلیسی از عهده برآمدن یعنی چه

از عهده برآمدن

acquit
afford
answer
cope
tackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها