معنی و ترجمه کلمه از غیب آگاهى داشتن به انگلیسی از غیب آگاهى داشتن یعنی چه

از غیب آگاهى داشتن

foreknow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها