معنی و ترجمه کلمه از فارسى به انگلیسی از فارسى یعنی چه

از فارسى

algorithm


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها