معنی و ترجمه کلمه از فرط خوشى از خود بیخود شد به انگلیسی از فرط خوشى از خود بیخود شد یعنی چه

از فرط خوشى از خود بیخود شد

overjoyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها