معنی و ترجمه کلمه از قالب درآوردن به انگلیسی از قالب درآوردن یعنی چه

از قالب درآوردن

extrude

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها