معنی و ترجمه کلمه از قالب درآوردن به انگلیسی از قالب درآوردن یعنی چه

از قالب درآوردن

extrude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها