معنی و ترجمه کلمه از قطب انداختن به انگلیسی از قطب انداختن یعنی چه

از قطب انداختن

depolarize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها