معنی و ترجمه کلمه از لحاظ تصدى مقام و غیره به انگلیسی از لحاظ تصدى مقام و غیره یعنی چه

از لحاظ تصدى مقام و غیره

exofficio

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها