معنی و ترجمه کلمه از لولا در آوردن به انگلیسی از لولا در آوردن یعنی چه

از لولا در آوردن

unhinge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها