معنی و ترجمه کلمه از مسیر خود منحرف شدن به انگلیسی از مسیر خود منحرف شدن یعنی چه

از مسیر خود منحرف شدن

yaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها