معنی و ترجمه کلمه از میان کوتاه کردن به انگلیسی از میان کوتاه کردن یعنی چه

از میان کوتاه کردن

syncopate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها