معنی و ترجمه کلمه از نظر افتادگى به انگلیسی از نظر افتادگى یعنی چه

از نظر افتادگى

disfavor
disfavour
oversight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها