معنی و ترجمه کلمه از نظر سنتى یا اخلاقى الزام آور به انگلیسی از نظر سنتى یا اخلاقى الزام آور یعنی چه

از نظر سنتى یا اخلاقى الزام آور

de rigueur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها