معنی و ترجمه کلمه از نوک پستان خوردن به انگلیسی از نوک پستان خوردن یعنی چه

از نوک پستان خوردن

nipple


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها