معنی و ترجمه کلمه از هم نپاشیدنى به انگلیسی از هم نپاشیدنى یعنی چه

از هم نپاشیدنى

indecomposable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها