معنی و ترجمه کلمه از پاى درآمد به انگلیسی از پاى درآمد یعنی چه

از پاى درآمد

broken down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها