معنی و ترجمه کلمه از پاى در آمدن به انگلیسی از پاى در آمدن یعنی چه

از پاى در آمدن

succumb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها