معنی و ترجمه کلمه از پیش حاکى بودن از به انگلیسی از پیش حاکى بودن از یعنی چه

از پیش حاکى بودن از

foreshadow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها