معنی و ترجمه کلمه از پیش قضاوت کردن به انگلیسی از پیش قضاوت کردن یعنی چه

از پیش قضاوت کردن

forejudge
forjudge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها