معنی و ترجمه کلمه از پیش مقرر کردن به انگلیسی از پیش مقرر کردن یعنی چه

از پیش مقرر کردن

foreordain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها