معنی و ترجمه کلمه از کار کم گذاردن به انگلیسی از کار کم گذاردن یعنی چه

از کار کم گذاردن

underdo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها