معنی و ترجمه کلمه از کشتى بیرون آوردن به انگلیسی از کشتى بیرون آوردن یعنی چه

از کشتى بیرون آوردن

unship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها