معنی و ترجمه کلمه از کشتى در آوردن به انگلیسی از کشتى در آوردن یعنی چه

از کشتى در آوردن

disembark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها