معنی و ترجمه کلمه از کمینگاه تیر به اردوى دشمن زدن به انگلیسی از کمینگاه تیر به اردوى دشمن زدن یعنی چه

از کمینگاه تیر به اردوى دشمن زدن

snipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها