معنی و ترجمه کلمه از یک سو پهن و از طرف دیگر محدب به انگلیسی از یک سو پهن و از طرف دیگر محدب یعنی چه

از یک سو پهن و از طرف دیگر محدب

plano convex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها