معنی و ترجمه کلمه از یک طرف رودخانه به طرف دیگر عبور دادن به انگلیسی از یک طرف رودخانه به طرف دیگر عبور دادن یعنی چه

از یک طرف رودخانه به طرف دیگر عبور دادن

ferry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها