معنی و ترجمه کلمه اسبابى که براى تعیین زمان دقیق به کار مى رود به انگلیسی اسبابى که براى تعیین زمان دقیق به کار مى رود یعنی چه

اسبابى که براى تعیین زمان دقیق به کار مى رود

metronome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها